Điện thoại IP

ĐIỆN THOẠI IP CP-7942G-CH1
Cisco Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP CP-7942G
Cisco Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP YEALINK SIP-T41P
Yealink Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP YEALINK SIP-T40P
Yealink Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP YEALINK SIP-T29G
Yealink Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP YEALINK SIP-T27G
Yealink Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP YEALINK SIP-T21 E2
Yealink Còn hàng
ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2170
Grandstream Còn hàng